× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Zakład Lecznictwa Odwykowego

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

Adres

74-845-01-24
Parkowa 8
58-379 Czarny Bór

http://czarnybor.rubikon.pl

Informacje o placówce

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1